Dotace z OP PIK 2014-2020

Firma Prosto Interiér získala dotaci na pořízení nářezového centra v OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 v rámci Výzvy VIII. programu podpory TECHNOLOGIE. Dotace je spolufinancována prostředky z EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Cílem projektu je pořízení a provozování nářezového centra. Tato technologie umožní firmě Prosto Interiér utvrdit si pozici na trhu s nábytkem a stát se ještě více konkurenceschopnou. Stroj zároveň využívá energie a materiály s ohledem na životní prostředí.

dotace EU