Spolupráce škol a firem v rámci implementace Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027

Firma Prosto Interiér získala dotaci v operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2021–2027 v rámci Výzvy I. programu podpory Spolupráce škol a firem. Dotace je spolufinancována prostředky Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Cílem projektu je navázání spolupráce s odbornou střední školou, díky které získají žáci možnost lépe nahlédnout do praxe a realizovat jednotlivé úkony na strojích a zařízeních přímo ve výrobě. Přispějeme tak k rozvoji zkušeností a praktických dovedností další generace.

dotace EU